Technoleg Cerddoriaeth Greadigol

Croeso i Sioe Radd Technoleg Cerddoriaeth Greadigol 2022

Rydym yn gyffrous i gyflwyno ystod o waith a ddatblygwyd gan ein myfyrwyr yn ystod y flwyddyn academaidd hon.  Mae safon y gwaith wedi bod yn uchel iawn ac rydym yn falch o’r gwaith sydd wedi’i greu. 

Mae wedi bod yn foddhaol iawn datblygu’r prosiectau hyn gyda’n myfyrwyr. Rydym ni wedi bod yn lwcus iawn i weithio gyda charfan mor dalentog a ddiddorol y flwyddyn academaidd hon. 

Hoffwn ddymuno’n dda i’n graddedigion gyda’u hymdrechion yn y dyfodol, rydym yn edrych ymlaen at weld beth a wnewch chi nesaf.  

Da iawn chi a diolch i bawb, 

 

Y Tîm Technoleg Cerddoriaeth Greadigol