Zara James
SHOWS 2020

BA Dylunio Patrwm Arwyneb

Rwy’n ddylunydd patrwm arwyneb sy’n arbenigo mewn tecstilau wedi’u printio ar gyfer addurno mewnol a nwyddau’r cartref.

Mae fy nghasgliad wedi’i ysbrydoli gan flodau a gerddi archdeipaidd Prydain. Mae gerddi wedi bod yn rhan o’m bywyd erioed, o ganolfan arddio fy nheulu, i’m gerddi gartref. Rwy’n dwlu ar baentio’r blodau a’r pethau botanegol rwy’n eu defnyddio ar gyfer fy nyluniadau, ac yn eu troi’n ddigidol yn batrwm ailadroddus ar gyfer papurau wal a thecstilau printiedig. Rwy’n bwriadu parhau â’m hastudiaethau’r flwyddyn nesaf ar yr MDes.

Next Show