Tyler Williams-Chitty
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Pan feddyliais yn gyntaf am y geiriau ‘o fywyd go iawn’ daeth fy meddwl at brosiect blaenorol o’r enw ‘goroesi’, felly ystyriais sut y gallwn eu cysylltu – drwy themâu’n gysylltiedig â ffeministiaeth a chyfiawnder cymdeithasol. Gwnaeth y term ‘O Fywyd Go Iawn’ i mi feddwl am gyn lleied y mae pobl mewn sefyllfaoedd breintiedig yn ei wybod go iawn am leiafrifoedd, sut mae pobl LGBT, pobl groendywyll a phobl anabl yn cael eu gwthio i’r naill ochr gan gymdeithas brif ffrwd.   

Fe’m harweiniwyd gan hyn i feddwl am grwpiau neu gymunedau SY’N derbyn yr unigolion hyn. Un peth a ddaeth i’m meddwl yn syth oedd y gymuned baganaidd a dewiniaeth, lle mae pobl groendywyll queer yn niferus iawn. Ar y cychwyn, roedd wedi bod arnaf eisiau gwneud grimoire ffeministaidd ond ces f’arwain i lawr llwybr gwahanol gan f’arferion dewiniaeth fy hun.  

Next Show