Tobias Morton
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Roeddwn yn sgwrsio â fy ffrind a oedd yn poeni ynghylch y diwydiant ffermio anifeiliaid a’r diwydiant gwrthfiotigau. Mae’r ddau ddiwydiant hwn yn byw oddi ar ei gilydd mewn ffordd. Mae’r gwrthfiotigau’n amddiffyn yr anifeiliaid dros dro rhag mynd yn sâl ond nid yw’n atal y firysau rhag mynd yn angheuol a lledaenu afiechyd.    Rwyf wedi defnyddio’r syniad hwn i feddwl am y pandemig sydd gennym heddiw – lledaeniad Coronafeirws, nifer y meirwon.    Roedd gen i ddiddordeb mawr mewn cael gwybodaeth am baratoi cig i’w fwyta.    Mae miliynau o farwolaethau wedi’u hachosi gan firysau a phlâu a ledaenodd o anifeiliaid i fodau dynol.   

Beth aeth o’i le?  

 

  

  

Next Show