Sophie McCallum
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae’r canlynol â chynnwys a allai fod yn annifyr neu’n annymunol i rai pobl.

Mae fy ngwaith yn cofnodi disgrifiadau o fenywod sydd wedi profi rhyw fath o gam-drin gan ddynion, neu gymdeithas sy’n cael ei rheoli gan ddynion.  Mae’n adfyfyrio ar y modd y mae menywod yn aml yn cael eu diraddio a’u hanwybyddu mewn diwylliant byd-eang o batriarchaeth. Gan gyfeirio at y fideo ar-lein ‘Be a Lady, They Said’ mae fy ngwaith yn ceisio effeithio ar y gwyliwr gyda chyfuniad o glipiau fideo a sain nad ydynt yn cynnig unrhyw lol nac esgusodion, er mwyn rhoi cyflwyniad i brocio’r meddwl a ysbrydolwyd gan y Guerilla Girls. Mae’n cyflwyno ymagwedd syml heb gyffro i’r pwnc, heb unrhyw ymgais i guddio, neu wingo rhag y pwnc.  

Next Show