Sian Foden
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Dechreuais wneud samplau yn y stiwdios yn cynnwys smocwaith gan ddatblygu’r dull hwn drwy ddefnyddio pwythau ôl i ddal ymylon â phlyg at ei gilydd. Es i weithdai mewn gwneud ffabrigau er mwyn datblygu dull personol ar gyfer y gwneud. Casglais ffabrigau ac edafedd i lywio’r palet lliwiau gan ddewis prosesau a oedd yn gyfarwydd i mi (crosio) a rhai llai cyfarwydd (torwaith) fel dulliau posibl i’w defnyddio yn y gwaith. Mae’r gwaith yn cael ei yrru gan broses i raddau helaeth ac yn cynnwys technegau tecstilau megis gwasgwr gwres, gwehyddu a chrosio. Rwyf wedi dechrau ystyried ystod o ddeunyddiau a phrosesau.

Next Show