Sean Deacon
SHOWS 2020

BA Dylunio Trafnidiaeth

Rwyf wedi bod yn frwd am foduro erioed ac yn dwlu ar ddylunio modurol. 

Gwydn, cadarn, ystwyth, dyfeisgar, cyflym, gwyliadwy, bowld, dibynadwy – mae’r rhain i gyd yn rhinweddau’r ci Lapphund, cymar ffyddlon y bobl Sámi. Rwyf wedi efelychu’r rhinweddau hyn wrth ddylunio’r cerbyd cysyniad o’r un enw am ei fod hefyd yn gwarchod ac yn gweini ar y Sámi ar eu teithiau hir a chaled. 

Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer fy nyluniad o wyliau i Norwy, lle treuliais noson mewn fferm ceirw traddodiadol oedd yn fwrlwm o ddiwylliant Sámi. Mae’r Sámi yn bobloedd frodorol i ranbarthau gogleddol Sgandinafia a Rwsia ac i lawer, mae eu ffordd o fyw wedi parhau’n draddodiadol, gan droi o gwmpas cylchoedd gyrru ceirw am bellteroedd mawr dros diroedd caled a digroeso. Y teithiau hyn a gwblhawyd drwy ddefnyddio slediau a chŵn, ac yn ddiweddarach gyda cheir eira, sydd wedi ysbrydoli a dylanwadu ar gyfeiriad fy nyluniad. Mae’r Lapphund yn ddatrysiad trafnidiaeth newydd, ar gyfer nawr a’r dyfodol, gan ddarparu cerbyd saff a gwydn, ond cyfforddus a steilus sydd hefyd yn ystyried cynaliadwyedd ac effaith amgylcheddol. 

Next Show