Sarah Grossey
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae fy ngwaith yn ymdrin â’r cwestiwn beth y gellid ei gategoreiddio fel rhywbeth sy’n ffug yn ein bywydau? I rywbeth fod yn real a oes rhaid iddo fod yn naturiol? Heb ddylanwad y cyfryngau cymdeithasol ac enwogion, drwy osgoi papurau newydd tabloid ac erthyglau newyddion ar-lein, a ydy’n bosibl canolbwyntio ar yr hyn sy’n adlewyrchu’r bywyd yr hoffwn ei fyw, gan bortreadu’r pethau rwy’n eu credu, os ydw i’n arfer y delfrydau hynny ar hyn o bryd neu ddim ond yn dyheu amdanynt.  

Mae’r prosiect hwn wedi datblygu o syniadau cychwynnol o arddangos yr hyn rwy’n ei weld fel fy ‘mywyd go iawn’ fy hun, i sut rwy’n canfod y byd a’r effaith y mae digwyddiadau mawr yn ei chael arno a sut maent hwythau yn eu tro yn effeithio ar fy mywyd?Wrth gydnabod yr effaith mae fy ngweithredoedd fy hun yn ei chael a sut y gall y rhain gael eu newid neu gael effaith gadarnhaol ar fy mywyd a’r amgylchedd, rwy’n anelu at ddefnyddio cynifer o ddulliau cynaliadwy ac ecogyfeillgar â phosibl. Mae’r deunyddiau rwyf wedi’u defnyddio wedi cynnwys pren a gasglwyd o’r traeth, cartonau llaeth wedi’u hailgylchu, yn ogystal â phlanhigion, eginblanhigion a phridd.  

Next Show