Rhys Griffiths
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Yr ysbrydoliaeth a’r man cyfeirio pennaf ar gyfer y prosiect hwn oedd Celf Cefnogwyr. Edrychais ar hyn o safbwynt gemau fideo, rhaglenni teledu, ffilmiau, llyfrau a hyd yn oed dramâu.  Dangosai’r Gelf Cefnogwyr y canolbwyntiais arni sut mae’r stori wedi dylanwadu ar yr artist ac sut mae yntau/hithau wedi ei dehongli yn ogystal ag wedi pwysleisio elfennau amrywiol o’r straeon yn weledol mewn ffyrdd unigryw.    

Edrychais ar Gelf Cefnogwyr ar gyfer stori Macbeth gan Shakespeare. Defnyddiodd y gwaith elfennau sy’n codi nifer o weithiau yn y stori: y tair gwrach, y dagr gwaedlyd, a choron y brenin. Mewn un darn roedd y tair gwrach yn sefyll ar batrwm a edrychai’n debyg i goron, un arall â choron yn diferu â gwaed, dagr drwy goron, a chyfuniadau creadigol niferus eraill o’r tair elfen hon ac eraill.   

Next Show