Rhydian Bowen
SHOWS 2020

BA Dylunio Trafnidiaeth

Rhydian Tomos Bowen, myfyriwr sy’n graddio o’r drydedd flwyddyn yng Ngholeg Celf Abertawe sy’n astudio Dylunio Trafnidiaeth. Y ffordd orau i ddisgrifio fy hun fyddai fy mhenderfyniad a’m hawydd i lwyddo ni waeth beth fo’r her o’m blaen gyda chariad at ddylunio a digon o fynd i wneud cynnydd. Gallu gweithio’n annibynnol yn ogystal â gydag eraill yw un o’m prif rinweddau. Trwy gydol fy amser yn y brifysgol cefais y cyfle i ddatblygu fy ngwybodaeth a sgiliau trwy weithio gydag eraill mewn prosiectau grŵp, gan weithio gyda’r diwydiant ac interniaeth haf i ddylunio cysyniad gwaith ffisegol. Mae fy mhrosiectau’n dangos amrywiaeth o wahanol themâu a dyluniadau gyda phob un yn well na’r diwethaf. Rhoddodd fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol gyfle i mi weithio ar ddyluniad a oedd yn gôl bersonol gen i sef dylunio cynnyrch ar gyfer yr RNLI.

Next Show