Rebecca Williams
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae fy mhrosiect wedi datblygu o ddiddordeb penodol yn yr agweddau cymdeithasol a diwylliannol at rywedd, yn enwedig yn Ffrainc. Ers y cyfyngiadau symud mae Coronafeirws wedi cael effaith gysyniadol a materol ar fy ngwaith gan fy mod yn dibynnu ar y rheini yn fy nghartref. Ysgogodd mesurau cymdeithasol eithafol cadw pellter a heintio f’ymchwil i fydoedd dystopaidd, lle bydd normau cymdeithasol yn cael eu gwyrdroi neu eu dwysau.

Mae cadw pellter cymdeithasol wedi golygu lleihad o ran aflonyddu mewn mannau cyhoeddus, ond mae trais yn y cartref wedi bod yn cynyddu. Fe’m hanogwyd gan yr ystadegyn hwn i ystyried sut gallai cymdeithas dargedu anghydraddoldeb petai’n cael ei weld â’r un ymdeimlad o frys â Coronafeirws. Fe’m hysgogodd hefyd i ystyried sut gallen ni arddangos y cydsefyll hwn drwy arfer sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol.

Roedd fy narn olaf, ‘Digwyddiad drwy’r Post’ yn cynnwys anfon symbol tecstilau at ffrindiau a’r teulu yn ystod y cyfyngiadau symud yn y gobaith o ysbrydoli ysbryd cadarnhaol a synnwyr o fod gyda’n gilydd, ac fe’i llywiwyd gan gysyniad yr ymarferydd celf ffeministaidd Monica Ross o ‘Ddigwyddiad drwy’r Post’ yn y 70au a aeth i’r afael â’r teimlad ynysig a rhagfarn roedd artistiaid benywaidd yn eu hwynebu ar y pryd, gan fynd i’r afael ar yr un pryd â fy niddordeb fy hun mewn anghydraddoldeb cymdeithasol.

Next Show