Niamh O’Dobhain
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae darllen ‘Furious Love’ gan Nancy Schoenberger a Sam Kashner wedi ysgogi f’ymchwil i fywydau Richard Burton ac Elizabeth Taylor.

Drwy ddefnyddio naratif weledol, rwyf wedi ceisio adrodd y stori gan ddyfnhau fy nealltwriaeth o’r paralelau rhwng yr actorion, y cymeriadau roedden nhw wedi’u hactio, a’u dynamig ar y sgrin ac oddi arni. Fe’m cyfareddwyd gan beidio â gwybod ble mae’r cymeriad yn dechrau ac mae’r actor yn gorffen a daeth yn ffordd o arsylwi ar eu bywyd personol drwy eu presenoldeb ar y sgrin.

Wedi’i ysbrydoli gan waith John Stezaker, Christian Marclay, Nicola Provost a Sophie Calle, roedd y prosiect hwn yn cynnwys casglu ffotograffau, cloriau a thudalennau cylchgronau sgwrsio’n gysylltiedig â Richard Burton ac Elizabeth Taylor.

O luniau llonydd yn portreadu ffilmiau Burton-Taylor, creais gollages digidol sy’n haenu ffilm a thestun yn gronolegol er mwyn datguddio ‘gwir’ berthynas y pâr – ac felly pylu ffiniau’r hunaniaethau ar y sgrin/oddi ar y sgrin a chyfuno ffeithiau â ffuglen.

Next Show