Naomi Morgan
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Ar ddechrau’r prosiect hwn roeddwn yn meddwl am salwch meddwl a sut mae’n dileu’r teimlad o fod yn real neu o fyw mewn realiti, a sut mae hynny’n rhoi’r person i mewn i ‘fyd gwahanol’. Es ymlaen i feddwl am fydoedd gwahanol a damcaniaethau cynllwynio gan wneud lluniadau a awgrymai fod ein byd wedi’i greu ac yn cael ei wylio gan estroniaid. At hynny lluniais fydoedd ffuglennol neu amgen eraill cyn dychwelyd at fyd defodau paganaidd, dewiniaeth a dathliadau crefyddol a Sataniaeth.  

Gwnaeth y gweithdy tecstilau i mi sylweddoli fy mod yn mwynhau brodio â llaw’n fawr iawn, ac felly es yn ôl at y broses hon.  

Mae crefyddau ynddynt eu hun yn creu realaethau eraill, megis nefoedd ac uffern, ac roedd arnaf eisiau edrych ar sut mae cardiau tarot a chredoau ysbrydegol yn gwneud rhywbeth tebyg. Felly esblygodd fy ngwaith o’r elfennau hyn.    

Next Show