Marie Wilkinson
SHOWS 2020

BA Dylunio Patrwm Arwyneb

Mae Marie Wilkinson yn ddylunydd patrwm arwyneb amryddawn sy’n arbenigo mewn print ar gyfer ffasiwn ac yn mwynhau printio tecstilau traddodiadol ochr yn ochr â phrosesau digidol, gan ddefnyddio amrywiaeth o driniaethau arwyneb.

Cafodd y casgliad ei ysbrydoli gan ymchwil i mewn i sut y mae llesiant a chynhyrchedd dynol yn elwa o oleuni’r bore a rhyngweithio gyda natur. Dewisodd Marie ddefnyddio blodau gwyllt yn bwnc gweledol er mwyn ffocysu ar y naturiol heb hidlydd, gan ddefnyddio gwrthgyferbyniad arlliwiau tywyll a golau i gydnabod goleuni.

Ffabrigau moethus fel sidan a melfed yw’r prif ffocws o ran defnydd y casgliad a hynny oherwydd eu bod yn gyfforddus ar y corff ac yn addasadwy i’r broses print, ochr yn ochr â’r ymateb positif y maent yn ei ennyn o’u cyffwrdd – rhyngweithiad corfforol gyda’n synnwyr mwyaf grymus.

O ran y broses, mae’n well gan Marie ddefnyddio pastau print adweithiol a thechnegau devoré yn ei phrintio sgrin er mwyn caniatáu manylion o ran arlliw, ochr yn ochr ag inciau a gouache yn ei gwaith darlunio cychwynnol.

Mae hi’n parhau i astudio er mwyn gwthio ei harfer ymhellach drwy gwblhau MDes, gyda’r gobaith o ffurfio gyrfa fel dylunydd print ar gyfer stiwdio wedi iddi raddio.

Next Show