Manon Thomas
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae f’ymateb i ‘O Fywyd go Iawn’ yn troi o gwmpas profiad tair cenhedlaeth o Indiaid Prydeinig. Rwyf wedi defnyddio cyfuniad o ddelweddau benthyg o daith fy Mam yn ôl i India yn 1993 i ymweld â’r man y mae’i theulu’n hanu ohono, a fy nelweddau fy hun o fy nhaith fy hun yno 25 mlynedd yn ddiweddarach.  

Rwyf wedi cynnwys ffotogyfosodiad a ysbrydolwyd gan John Stezaker ac Ed Ruscha, drwy gyfuno’r delweddau i adrodd naratif taith a phrofiadau ein teulu.  Mae hyn yn cynnwys mynd yn ôl i safleoedd o arwyddocâd diwylliannol a chrefyddol ac ymateb i’r dirwedd. Bellach rwy’n byw mewn ardal wledig iawn o Gymru ac roeddwn am ymateb i’r ardal lle mae ein teulu bellach yn byw. Hefyd rwyf wedi ymgorffori elfennau o hunan bortreadau er mwyn adfyfyrio ymhellach ar fy nghysylltiad fy hun â’r gwaith a naratif y prosiect.  

Next Show