Lucy Ralph
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Ar gyfer yr arddangosfa derfynol, rwyf wedi dewis delweddau o brosiectau amrywiol yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs Sylfaen.   

Gan gymryd ysbrydoliaeth o ddarlunwyr a dylunwyr patrymau arwyneb, cyfunais syniadau o’r grotesg â newidiadau, gan ddefnyddio lluniadu botanegol i greu patrymau a lluniadau i ystyried hyn mewn cysylltiad â llygredd ffasiwn. 

Mae’r archwiliadau hyn yn adlewyrchu fy niddordebau esthetig, ond hefyd fy nhechnegau gwahanol o wneud.  Rwy’n mwynhau brodwaith yn fawr iawn a’r syniad o wneud dilledyn. Mae gwneud printiadau hefyd yn rhan fawr o’m gwaith, yn nhermau gwneud dyluniadau patrymau arwyneb sy’n sefyll ar eu pennau eu hun, ond hefyd fel modd o gyfathrebu ac arddullio ffasiwn. Rwy’n cyfuno collage, darlunio a gwaith dylunio digidol arbrofol, ac rwy’n gobeithio ei ddatblygu ymhellach yn y dyfodol.  

Next Show