Kira Roberts
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae fy ngwaith ar gyfer yr arddangosfa wedi datblygu’n rhywbeth nad oeddwn yn ei ddisgwyl. Y bwriad gwreiddiol oedd ystyried iechyd meddwl a chodi ymwybyddiaeth. Er enghraifft, bydd 1 o bob 4 o bobl yn dioddef o ryw ffurf ar broblem iechyd meddwl yn ystod eu hoes. Fodd bynnag, gyda’r sefyllfa gyfredol, trodd fy mhrosiect yn naturiol at feddwl am bandemig y coronafeirws, ac roedd yn gyfle i’m helpu, a phobl eraill hefyd, i brosesu’r sefyllfa anodd hon.

Mae’r gwaith rwy’n ei gyflwyno’n tynnu ysbrydoliaeth o ddylunwyr graffig megis Alan Fletcher a Peter Saville. Mae briffio ac adroddiadau newyddion dyddiol yn dod ag ymadroddion ac ystadegau newydd inni sydd wedi dod yn rhan o’n hiaith a’r modd rydym yn cyfathrebu ac yn adfyfyrio ar ein hinsawdd gyfredol. Rwyf wedi cymryd rhai o’r geiriau a’r ffigurau hyn gan eu dehongli’n ddarnau sy’n adlewyrchu sut rwy’n teimlo am f’amgylchiadau fy hun ac er mwyn adfyfyrio ar sut mae pobl eraill yn teimlo hefyd, gobeithio.

Next Show