Keiran Thomas
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Roeddwn i am archwilio natur ddinistriol pensaernïaeth yn ein dinasoedd, drwy egwyddorion dadelfennol a dylunio haniaethol a chysyniadol.  Rwyf wedi creu 3 darn sy’n trafod y syniad hwn. 

Mae’r print cyntaf yn portreadu lleoliad dinaslun nodweddiadol.  Mae’r llinellau trwm yn creu syniad o nendyrau, sy’n ddigyswllt ac efallai wedi’u camleoli.  Fel cymdeithas, rydym wedi croesawu’r ffurfiau hyn yn hytrach nag endidau naturiol. Mae effaith y llinell awyr yn pwysleisio’r ffurfiau artiffisial rydym wedi’u creu dros y dirwedd ac mae’r triongl sy’n cuddio’r haul yn portreadu ein hobsesiwn gyda nodweddion geometrig y gellid ac y dylid eu herio.  

Mae’r ail brint yn portreadu effaith nendwr yn suddo i mewn i’r ddaear, fel modd o greu’r canfyddiad niweidiol o’r hyn nad yw’n naturiol yn ein dinasoedd. Mae’n ffurf rwystrol, a adlewyrchir yn yr haul ag arlliw oren cryf.  

Mae’r trydydd print yn ffurf fynyddig, y gellir ei hystyried yn ffurf naturiol ac y gellir ei chymryd i mewn i ffurf bensaernïol er mwyn creu adeilad. Mae’r cyfosodiad anghydnaws rhwng y printiadau eraill yn pwysleisio’n eofn ddadeni cysyniadol ffurfiau naturiol a rhywbeth mae’n rhaid inni ei integreiddio yn ôl i mewn i’n dinasoedd. 

Next Show