Katy Rees-Davies
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Yn sgil y cyfyngiadau symud symudodd fy mhwnc i ffocws ar natur, yn ogystal â ffurf gorfforol.   

Mae artistiaid sydd wedi dylanwadu arnaf yn cynnwys prosiect ‘Maeth’ Michael Landy, lluniadau Hayao Miyazaki yn arddull Manga a lluniadau, ysgythriadau ac engrafiadau botanegol Elizabeth Blackwell.   

Ym myd natur, rwyf wedi dod o hyd i bwnc rwy’n teimlo gwir gysylltiad ag ef. Mae planhigion a’r amgylchedd naturiol wedi darparu deunydd i weithio arno, gan fy ngalluogi i gael gwybodaeth a dealltwriaeth newydd ynghylch ffurf a strwythur, a dulliau o’u dehongli gan ddatblygu sgiliau newydd ar yr un pryd.  

Next Show