Kate Joseph
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Un o’r dylanwadau mwyaf ar gyfer y prosiect hwn oedd y llyfr My Mother She Killed Me, My Father He Ate Me, golygwyd gan Kate Bernheimer.Mae’n gasgliad o straeon Tylwyth Teg traddodiadol wedi’u hailysgrifennu gan nifer o awduron i apelio at gynulleidfa gyfoes ac aeddfed.  Roedd gweld y llyfr hwn wedi f’ysbrydoli i ymchwilio i mewn i’r effeithiau negyddol go iawn y gallai chwedlau tylwyth teg eu cael ar blant bach, gan wneud i mi ystyried sut y gallwn gymysgu’r ddwy brif elfen hon yn un prosiect.  Dylanwadwyd yn helaeth ar fy narluniadau ar gyfer y prosiect hwn a’u hysbrydoli gan artistiaid chwedlau tylwyth teg traddodiadol megis Arthur Rackham ac IvanBilibin, a dylanwadodd hyn ar f’arddull gyffredinol ar gyfer y gwaith . 

O ran agwedd tecstilau’r prosiect, roeddwn wedi f’ysbrydoli gan y dulliau a ddefnyddiwyd ar gyfer y darnau hyn. Mae ganddynt gymeriad tywyll a sinistr a theimlais fod hyn yn gweithio’n dda gyda’r lluniad.    

Next Show