Kamila Jaworska
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae f’ymateb i ‘O Fywyd Go Iawn’ yn adlewyrchiad o’m teimladau dan yr amgylchiadau cyfredol. Mae’n ymgorffori rhai o’m pryderon ynghylch yr argyfwng Coronafeirwys ac, i raddau, mae’n gofnod ohono. Yn y dyfodol gobeithio y bydd hwn yn fath o gapsiwl amser a fydd yn caniatáu imi edrych yn ôl ar y cyfnod rhyfedd ac anghyffredin hwn.  

Next Show