Jordan Davies

Mae Jordan Davies wedi mwynhau ochr fwy creadigol bywyd, wrth dyfu fyny’n gwylio Disney ac yn y pendraw, gan ei bod hi eisiau bod y person sy’n creu’r ffilmiau a’r cymeriadau, penderfynodd astudio animeiddio yn y gobaith o ddysgu’r hyn y mae’n ei gymryd i fod yn ddylunydd cymeriadau. Gan ddefnyddio ei sgiliau 2D i ddylunio cymeriadau a straeon niferus datblygodd hyn yn dysgu’r triciau i drosi’n 3D. Gan ffocysu ar sut i adrodd stori gyda chymeriad ac emosiwn, gall cymysgedd o 2D a 3D helpu i ychwanegu’r hyn na all un ei wneud heb y llall. Mae’n defnyddio ysbrydoliaeth gan dechnegau hen a newydd mewn ffilmiau i greu ei rhai ei hun ac ychwanegu ei thro ei hun drwy ychwanegu ei sgiliau a’i gwybodaeth cyn dechrau’r cwrs hwn.  

Golygodd astudio Animeiddio Cyfrifiadurol 3D gymysgu gyda’r rheiny a oedd yn dod o wahanol gefndiroedd a dysgu gan y rheiny sydd eisoes wedi bod yn y diwydiant a defnyddio hynny yn ei gwaith ei hun i greu ei chymeriadau a straeon ei hun ac efallai eu dangos i wahanol gynulleidfaoedd yn fyd-eang.

Next Show