Jessica Jones
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae’r gwaith rwyf wedi’i gyflwyno i’w arddangos ar thema’n ymwneud â natur, yn benodol yng nghyswllt sut mae llygredd yn dinistrio’r blaned. Rwyf wedi creu tri collage digidol sy’n edrych ar agweddau gwahanol ar y modd y mae’r llygredd hwn, a achoswyd gan fodau dynol, yn effeithio ar y blaned.  

Mae fy narn cyntaf wedi’i seilio ar gefnforoedd a moroedd y byd. Mae’n awgrymu’r ffordd rydym yn araf newid y cefnfor yn lle a lygrir gan blastig a gwastraff gwenwynig arall.  Mae’r ail ddarn wedi’i seilio ar lygredd tir ym myd natur, ac mae’n portreadu pa mor niweidiol y mae ffatrïoedd a thrafnidiaeth i’r amgylchedd.  Mae’r trydydd darn wedi’i seilio ar y blaned Gwener. Dewisais y blaned Gwener oherwydd tua 700 – 750 miliwn o flynyddoedd yn ôl roedd yn arfer edrych yn fwy tebyg i’r Byd fel y mae hwnnw nawr.   Roedd arni gannoedd o losgfynyddoedd yn debyg i’n planed ni. Yn sgil yr haul yn symud yn agosach at y blaned, tyfodd ac echdorrodd y llosgfynyddoedd. Achosodd hyn i nifer cynyddol o drychinebau naturiol ddigwydd. Trodd yr atmosffer yn lliw gwyrddfelyn am ei fod wedi llenwi â charbon deuocsid a sylffwr deuocsid.  Ar y blaned Gwener digwyddodd hyn yn naturiol ond mae’r hyn sy’n digwydd i’n planed ni wedi’i wneud gan ddynoliaeth.  

Next Show