Jessica Hurlow
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae’r argyfwng o ran mewnfudwyr yn Ewrop wedi diflannu o benawdau’r cyfryngau dros y cyfnod diweddar, er gwaethaf iddi fod yn broblem barhaus sy’n effeithio ar filoedd o bobl bob blwyddyn.  Fy mwriad oedd archwilio materion artistig a gwleidyddol er mwyn tynnu sylw at y newyddion sydd wedi mynd yn angof.  Yn f’ymchwil i straeon y mewnfudwyr defnyddiwyd fideos yn y person cyntaf, erthyglau newyddion a rhaglenni dogfen i ddeall y rhesymau unigol pam bod yn rhaid iddynt ffoi o’u gwlad, a’r drafferth eithriadol y byddent yn ei chymryd er mwyn dilyn eu nod.  Gan ddefnyddio ap Strava i dracio amser a phellter, es ati i gerdded y pellter y gallai rhai mewnfudwyr deithio ar eu ffordd.  Drwy fideo, ffotograffiaeth ac ysgrifennu dyddiadur, cofnodais fy mrwydr fy hun, yn gorfforol ac artistig, i gyfleu dioddefaint y mewnfudwyr yn ystod fy nghyfnod fy hun o symud cyfyngedig yn ystod yr ynysu ar gyfer Coronafeirws. 

Next Show