Jasmine Nathan
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Ar ddechrau’r prosiect, fy mwriad oedd creu casgliad parod i’w wisgo sy’n trosi’n raddol yn ddillad couture. ‘Allfydol’ oedd y thema i fod.   

Mae damcaniaeth yr astroffisegydd a gwyddonydd planedau Sara Seager yn ymwneud â dod o hyd i elfennau yn ein hatmosffer sydd hefyd yn weladwy i atmosfferau ecsoblanedau eraill, gan awgrymu ei bod yn debygol bod bywyd ar blanedau eraill. O’r darganfyddiad hwn, ces fy nghyfareddu i wneud dillad a fyddai efallai’n ymgorffori rhywfaint o ddirgelwch, rhyfeddod ac arswyd y blaned.    

Dechreuais drwy greu printiau sgrin yn y stiwdio, a datblygu logos addurnedig ar gyfer dillad bob dydd – hwdis a chrysau t, gyda’r bwriad o ehangu i strwythurau dillad mwy cymhleth.   

Yn drwm dan ddylanwad arddull chwareus, rodresgar y Dylunydd Ffasiwn Jean Paul Gaultier, dechreuais gymysgu dillad benywaidd megis sgertiau a staesys gydag iwnifform a gysylltir â dynion, ac ystyried rhyddfreinio’r rhywiau rhwng yr arddulliau hyn.   

Yn ystod y cyfyngiadau symud, parheais i bwytho ac addurno mewn ffordd arbrofol ond hefyd i ganolbwyntio ar wneud pâr o drwseri lledr, gan ddefnyddio fy nghorff fy hun yn fodel, wedyn datblygu lluniadau digidol i ddangos sut y gallai’r dyluniad cychwynnol hwn esblygu’n raddol.  

Next Show