Jacob Winter
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Ar gyfer y prosiect hwn, roeddwn i am fynd at thema cerddoriaeth fyw, gan ei bod yn rhywbeth sydd wedi chwarae rhan sylweddol yn fy mywyd ers canol f’arddegau.   Dydw i ddim yn siŵr â beth y byddwn yn llenwi f’amser os nad oedd yn bodoli.  

Mae’r cyfyngiadau symud a achoswyd gan Covid-19 wedi golygu nad oes unrhyw gigiau cerddoriaeth yn digwydd, heb unrhyw gyfle i dynnu ffotograffau newydd.  O ganlyniad, rwyf wedi mynd yn ôl at ffotograffau a deunydd fideo o ddigwyddiadau blaenorol, gan edrych arnynt â llygaid ffres, ac rwyf wedi’u golygu mewn ffyrdd newydd, arbrofol.   

Wedi fy nghyfareddu gan estheteg hen bosteri a thaflenni pync, des ar draws bosteri deuliw y dylunydd graffig Ryan Ormsby sy’n cynnwys graen a grit, athroniaeth ar gyfer pethau â nam, athroniaeth rwyf yn ei rhannu ac sy’n ychwanegu at ddarn o waith, yn hytrach na chael ei weld fel rhywbeth negyddol.  

Mae delweddau’r arddangosfa wedi’u dylunio’n daflenni a phosteri gyda’r syniad o’u rhoi at ei gilydd fel cylchgrawn neu bapur newydd a wnaed â llaw y gellid ei gynhyrchu’n rhad a’i rannu’n hawdd.  Mae cyflwyno ar y ffurf hon yn addas ar gyfer y byd cerddoriaeth a’r estheteg a’r dylanwadau sydd wedi llywio’r prosiect hwn.  

Next Show