Isabella Coombs
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Ar gyfer y gyfres hon o ddarluniau, ceisiais archwilio tabŵs gwahanol yn ymwneud â noethni, gan gyferbynnu’r normau annodweddiadol ynghylch noethni a barn am y corff dynol, drwy greu portreadau mwy cynhwysol ac eglur o bobl o wahanol hil a math o gorff a’r rheini sydd wedi profi llawdriniaethau sy’n newid y corff megis mastectomi.

Roedd arnaf eisiau cyflawni gwerthfawrogiad uwch o bob corff, gan adlewyrchu fy marn bod pob corff yn brydferth. At hynny, roeddwn yn dymuno tynnu sylw oddi wrth y doreth o ddeunydd yn y cyfryngau ynghylch yr achosion o Covid-19, rhywbeth a oedd yn fawr ei angen, er mai dim ond dros dro byddai hynny. Gan adeiladu ar hyn, rwy’n gweld bod y cyfryngau modern fel y’u hadlewyrchir ym mhlatfformau’r cyfryngau cymdeithasol megis Instagram, wedi creu derbyniad mwy eang ar gyfer mathau niferus o gyrff ac rwy’n dymuno eu dilyn yn hynny o beth.

Next Show