Huw Edwards
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Economi, dirwasgiad, meritocratiaeth, gwaith, arian a chymdeithas – Des i’r casgliad mai realaeth bywyd yw bod popeth yn y pen draw yn mynd yn ôl at economeg, mae gan bawb ei bris, mae bwriadau pobl yn cael eu gyrru gan arian a’r bobl â’r pŵer mwyaf yn y byd yw’r bobl â’r mwyaf o gyfoeth hefyd.  

Mae artistiaid sydd wedi llywio’r prosiect hwn yn cynnwys Doug Ashford, Banksy, Peter Kennard ac Adam Curtis. Mewn cyd-destun hanesyddol mae gwaith John Heartfield a Hannah Hoch, sy’n defnyddio ffotogyfansoddiad i greu datganiadau gwleidyddol wedi f’arwain i ddefnyddio delweddau benthyg o bapurau newydd tabloid i greu delweddau sy’n wynebu’r argyfwng coronafeirws presennol. Mae’r defnydd o ddelweddau a adfeddwyd yn gyffredin ymhlith yr holl artistiaid sydd wedi llywio’r gwaith hwn wrth iddo ddatblygu ac mae’n adlewyrchu’r cyfnod pryd y cafodd ei wneud.  

Wrth i mi arbrofi a mireinio fy ngwaith rwyf wedi cynnwys delweddau symudol a sain. Yn y fideos mae montage o adroddiadau newyddion, cyfweliadau a deunydd ffilm stoc wedi’u haenu â sain lleisiau’n creu ymdeimlad llethol o banig ac argyfwng.  Rwyf wedi ceisio cysylltu hyn â fi fy hun a’m teulu, er mwyn cynnwys safbwynt personol.   

Next Show