Holly Saunders
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Dechreuais y prosiect hwn drwy ddefnyddio techneg y cefais fy nghyflwyno iddi yn y stiwdios Celf a Dylunio Sylfaen ychydig cyn y cyfyngiadau symud. Hwn oedd dull Japaneaidd ‘pwythau Boro’, dull pwytho syml, araf a ddefnyddir i drwsio ac i atgyfnerthu strwythur eitem tecstilau neu ddilledyn, gan ei gynnal a gwneud iddo bara’n hirach. Mae’r syniad hwn o ofalu’n dyner am y pethau sydd gennym yn ymddangos yn arbennig o berthnasol ar hyn o bryd, mewn cymdeithas sy’n gwneud, yn cymryd ac yn gwaredu, ac i’r un graddau roeddwn am ychwanegu gwerth at y ffordd rydym yn gofalu’n dyner am bethau.  

Ymddangosai hyn yn ddull priodol i mi gan fy mod i wedi bod yn cael trafferth i fynd i’r lle iawn yn fy mhen, gyda digwyddiadau yn fy mywyd fy hun yn fy ninistrio. Trwy’r gwaith hwn rwyf wedi dechrau deall nad yw fy ngwneud yn weithgarwch a ysgogir gan broses yn unig ond ei fod hefyd yn dod â dealltwriaeth athronyddol a gofalgar sy’n gysylltiedig â gwneud crefftau ac arfer dylunio.   

Next Show