Hannah Henson
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae fy ngwaith yn archwilio nifer yr achosion o guddwylio o fewn cymdeithas heddiw a’i gysylltiad â syniad Milgrim y byddai ei gyflwyno’n gwneud i bobl deimlo’n fwy diogel drwy roi’r argraff o gael eich gwylio, gan fod cymdeithas yn gyffredinol yn dewis glynu at y rheolau.  Er ei fod yn llwyddiannus ar raddfa fach, nid yw’r camera diogelwch wedi cael unrhyw effaith gadarnhaol o ran lleihau troseddu, er gwaethaf y defnydd cyffredin ohono mewn ardaloedd cyhoeddus.  Yn ystod y pandemig Coronafeirws cyfredol, mae’r cuddwylio a’r defnydd o’r data a gesglir wedi dod yn ffynhonnell gwybodaeth ac anesmwythder yn y cyfnod presennol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau, cyfryngau a dulliau cyn dychwelyd yn aml at fideo a gwaith sain fel dull cyflwyno, mae’r data hyn yn cael eu dehongli a’u hail-ddychmygu’n waith celf drwy gyfuniad o gyfryngau sy’n ymddangos i mi i fod yn ddull effeithiol o gyfleu ochr ddynol y pandemig hwn.  

Next Show