Gabriella Wilde
Sioeau 2020

BA (Hons) Darlunio

Website: www.gabriellawilde.co.uk

Darlunydd o Gymru yw Gabriella Wilde, sy’n rhoi tro modern ar straeon traddodiadol. Mae’n dwlu ar ychwanegu hiwmor mewn ffordd ddychanol, ynghyd â thestun sy’n aml yn delynegol! Llinellau beiro braslun du ac wynebau pinc, Mae’n creu gwaith celf cyfun gyda’i phapur ac inc! Nid yw’r straeon, na’n bywyd ar-lein, yn gwneud synnwyr Mae rhai o’n blaenoriaethau’n eithaf annifyr! Archwilia fynegiant yr wyneb, a chyfansoddiad gwahanol, Bydd yn gwneud eich comisiynau mewn ffordd broffesiynol!

Next Show