Eleanor Owens
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae Trobwll: Gweledigaethau Tu Hwnt i’m Hun yn gasgliad o hunan-bortreadau sy’n darlunio fersiwn afluniedig a di-drefn o’m hun wrth i mi brofi fy nhrobwll fy hun. Nid wyf wedi arbrofi gyda ffotograffiaeth o’r blaen, fodd bynnag teimlais dynfa ati am mai hi yw’r unig gyfrwng sydd wedi caniatáu i mi ddal f’emosiynau uniongyrchol yn ddigymell. Ar nifer o lefelau, rwy’n teimlo’n agored i niwed i raddau o ran y ffotograffau’n gan fy mod i wedi darlunio ochr bersonol iawn ohonof fy hun fel y prif ffocws. Yn y ffotograffau rwy’n adweithio i gyfnod o dristwch a dryswch o fewn fy nghartref, ond hefyd i’r anhrefn swreal mae pob un ohonom yn ei phrofi oherwydd Covid-19. Er nad yw fy ffotograffau’n debyg i unrhyw ddarn o’m gwaith blaenorol, rwy’n teimlo eu bod yn briodol ac yn onest gan fod y cyfnod hwn o’m bywyd hefyd yn annhebyg i unrhyw beth rwyf wedi’i brofi.   

Next Show