Charlotte Coleman
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae Disney yn rhywbeth rwyf wedi dwlu arno erioed, ac roedd y cyfle i’w archwilio’n fwy creadigol yn y prosiect hwn yn bosibilrwydd cyffrous i mi.   

Bu llyfr Olafur Eliasson ‘In Real Life’ yn fodd i mi archwilio agweddau gwahanol ar y pwnc, megis adrodd straeon, a fu’n gymorth i mi roi fy meddyliau ar waith.   

Dechreuais drwy ymchwilio i ffilmiau, cymeriadau, damcaniaethau ac artistiaid y gallwn i eu cysylltu â Disney. Er enghraifft, mae’r dylunydd Paolo Sebastian yn creu casgliadau ffasiwn tylwyth teg gan ddefnyddio brodwaith, gan ymgorffori elfennau cudd a thestun mewn dillad afradlon, tra bod yr artist perfformio Pilvi Takala yn mynd i’r afael â mater gwreiddioldeb ac awduraeth. Mae pobl wedi ei gweld yn gwneud ymgais i fynd i mewn i Disneyland Paris, ond cafodd ei throi i ffwrdd am fod yn Eira Wen ‘ffug’. Mae’r syniad hwn yn mynd i’r afael â damcaniaeth ‘Efelychu a Dynwarediadau’’ Jean Baudrillard sydd hefyd wedi fy niddori, a’m galluogi i ddianc i ‘realaeth’ Disney, sef y cyfle y mae gwneud y gwaith hwn wedi’i ddarparu.  Gan ganolbwyntio ar Eira Wen fel cymeriad, ymchwiliais, gan greu samplau a byrddau naws, a datblygu elfennau arddulliol o’r wisg, gan ail-ddehongli delweddau a manylion ffasiwn megis y llawes bwff. 

Next Show