Charis Copp
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Siawns: mae’r cysyniad cyfareddol hwn wedi ffurfio conglfaen f’arfer.  Sut mae /mae’n gallu gweithredu? O Fywyd Go Iawn.  Wedi ysbrydoli gan fudiad Dada, defnyddir siawns mewn adwaith i’n sefyllfa gyfredol.  Rwyf wedi cael ysbrydoliaeth yng ngwaith y ffotograffydd H. Armstrong Roberts.  Mae’n llunio ffotograffau du a gwyn, dynion a menywod sydd wedi’u dal yn tisian.  Astudiais y gwaith hwn ac wedyn cyfansoddais ddarnau gorffenedig, drwy siawns.      

Next Show