Caitlin Noble
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Dechreuodd fy man cychwyn ar gyfer y prosiect hwn gydag ymchwil i’r ‘cyflwr dynol’ – beth oedd hyn, sut mae’n gweithio, a sut y gellir ei archwilio drwy gelf. Yn fwy penodol, roedd gen i ddiddordeb yn y cysylltiadau rhwng emosiwn, agwedd ac ymddygiad dynol – a sut gallai’r rhain esbonio materion cyfredol y byd megis newid yn yr hinsawdd, rhyfeloedd cartref, ac yn fwy diweddar Coronafeirws . Ystyriwn y cyflwr dynol fel ‘llinell sylfaen’ ar gyfer bywyd, a chreais amrywiaeth o syniadau y gallwn eu harchwilio a gweithio gyda nhw.   

Next Show