Beate Mileiko
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Cychwynnais y prosiect hwn drwy ddysgu sut i gastio deunyddiau gwahanol.  Gwnes esgyrn papur gyda mwydion papur a hen bâr o deits.  Cyn hir darganfûm sut i wneud mowldiau dwy ran. Fodd bynnag oherwydd y cyfyngiadau symud nid wyf wedi gallu ail-greu’r broses hon gartref felly penderfynais roi cynnig ar iâ fel cyfrwng.   Rhoddodd hyn gyswllt perffaith â phrosiect blaenorol ‘Maffia’r Tancer Dŵr’. Fy syniad gwreiddiol oedd defnyddio deunydd pacio wedi’i ailgylchu er mwyn gwneud mowld – fel ffordd o greu set o frics. Y bwriad oedd eu gosod allan i awgrymu siâp y safle darwagu dŵr daear mwyaf yn America. Fodd bynnag fe’m harweiniwyd gan hyn i arbrofi gyda nifer o wahanol siapiau. Roedd defnyddio fy rhewgell gartref ar gyfer yr arbrofi hyn yn heriol gan ei gwneud bron yn amhosibl siapio’r iâ, ond casglais lawer o ysbrydoliaeth ar hyd y ffordd gan greu gweledigaeth fwy concrid o’r hyn roeddwn yn bwriadu ei wneud, hyd yn oed wrth i’r iâ ddechrau toddi.  

Mae artistiaid a’m hysbrydolodd drwy’r prosiect hwn yn cynnwys Hannes Koch, Florian Ortkrass:  Random International, Michael Landy ac Olafur Eliasson. 

Next Show