Amelia Hill
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae’r prosiect hwn wedi cynnwys fy lleoli fy hun o fewn y ‘paentiad’ gan wneud dewisiadau esthetig ar hyd y ffordd o ran elfennau megis y palet lliwiau, ond hefyd o ran y cyfansoddiad cyffredinol sy’n trawsnewid y ddelwedd.  Rwy’n rheoli’r ffordd rwy’n fy mhortreadu fy hun yn ofalus er mwyn adlewyrchu fy mhersonoliaeth – Rwy’n ystyried mai hwn yw fy ‘O Fywyd Go Iawn’.  Rwy’n darlunio’r ffordd yr hoffwn i’r byd edrych, ond hefyd sut rwy’n gweld y byd.  

Gall cael lliwiau’r ffotograff i gyfateb i’r cefndir wneud i’r ddelwedd ymddangos bron yn real – mae’n cyfuno’r arwynebau gyda’i gilydd – mae’r driniaeth hon hefyd yn caniatáu i mi brofi ffiniau. Mae Ffuglen Wyddonol yn wir yn gwthio’r trothwy o ran sut gallai’r dyfodol edrych – byd newydd iwtopaidd gyda cheir yn hedfan ym mhellafoedd y gofod, neu dirwedd a anrheithiwyd – pa mor bell gall gwyddoniaeth fynd.  

Next Show