Alicia Douch
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

I ddechrau’r prosiect hwn, adfyfyriais ar waith yr artist Olafur Eliasson a ysbrydolodd deitl yr arddangosfa hon ‘O Fywyd Go Iawn’.  Drwy ymchwil des i ddeall mai ei bryder ynghylch natur yw canolbwynt ei arfer artistig. Fe’m hanogwyd gan hyn i adfyfyrio ar y byd o’n cwmpas. Mentrais y tu allan i’m cartref, lle rwy’n hunan-ynysu ar hyn o bryd, gan ddechrau myfyrio ar brydferthwch natur. Es tu allan yn aml i gofnodi’r hyn roeddwn yn ei wylio gyda phensil a phapur.    

Mae fy mhrosiect wedi esblygu fel adfyfyrio tawel ar y byd o’n cwmpas a thrwy gyfres o luniadau a gwrthrychau fel mannau cychwyn i adfyfyrio arnynt.  Gydag adnoddau cyfyngedig, defnyddiais y rheini oedd ar gael i mi a’r caeau y tu cefn i mi i fyfyrio ar y pandemig cyfredol hwn, a minnau’n ddiogel yn f’amgylchedd.   

Next Show