Alanis Hood
Sioeau Haf 2020

Celf a Dylunio Sylfaen

Mae fy mhrosiect yn canolbwyntio ar broblemau newid yn yr hinsawdd mewn cysylltiad â Channu Cwrel, sy’n cael effaith ddifrifol ar ecosystemau morol.  Mae’r gwyddonydd a mathemategydd Margaret Wertheim yn adnabyddus am ei dealltwriaeth o strwythur hyperbolig cwrel, y mae hi wedi’i harchwilio’n gydweithredol, ac ar draws y byd gyda chyfranogwyr fel cymuned o riffiau cwrel wedi’u crosio. Mae hyn wedi bod yn ddylanwad mawr ar f’arfer tecstilau, gan agor fy llygaid i effeithiau dramatig a thrychinebus newid yn yr hinsawdd ond hefyd y potensial ar gyfer gwneud tecstilau.  

Dechreuais lunio f’ymatebion fy hun i brosiect Wertheim gan ddefnyddio edau i greu cwrel wedi’i grosio, gan lunio rhan grych, grenelog y strwythur drwy dechneg crosio.  Wrth ochr hyn creais gorff arall o waith cysylltiedig gan ddefnyddio pwytho â llaw i roi tameidiau o weddillion ffabrigau at ei gilydd yn decstilau bach a yrrwyd gan broses.  

Mae pob casgliad o waith wedi golygu defnyddio deunyddiau lliwgar i ddynodi bywyd a hynofedd y cwrel, wedyn edau wen i ddynodi’r effaith niweidiol y mae cannu yn ei chael ar y cwrel. Yn olaf, rwyf wedi chwarae gyda photensial digidol y ddelwedd decstilau i wneud gridiau a blociau unedig o batrymau i drawsnewid y strwythurau mewn ffordd haniaethol.

Next Show