Caiff y wefan ei lansio ym mis Gorffennaf 2022

Gweld Manylion Arddangosfa 2021

Manylion Arddangosfa 2022

Sioeau Abertawe

Noson Agoriadol:
20 Mai 2022, 6 – 9 pm

Sioeau ar agor:
1 Mehefin 10 am – 4pm
(Ar gau ar ddydd Sul a gwyliau banc cyhoeddus)

Dinefwr: SA1 3EU
Hysbysebu Creadigol
Celf Gain
Dylunio Graffig**
Ffotograffiaeth*
Patrymau Arwyneb a Thecstilau**

ALEX: SA1 5DU
Celf a Dylunio Sylfaen
Crefftau Dylunio**
Dylunio Cynnyrch a Dodrefn**
MA Deialogau Cyfoes
Gwydr

BBC: SA1 5DT
Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (20 Mai yn unig)

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau: SA1 3RD
Darlunio**

IQ Swansea Waterfront Campus: SA1 8EW
Pensaernïaeth
Dylunio Modurol a Chludiant
Dydd Iau 9 Mehefin 6.30pm
Sioe ar agor yn ddyddiol 10am – 5pm tan 16 Mehefin

Canolfan Dylan Thomas: SA1 1RR
Ffilm a Theledu (10 Mehefin yn unig)

Elysium Gallery: SA1 5BH
MA Deialogau Cyfoes
Y sioe ar agor 11am-3pm bob dydd tan 28 Mai

Canolfan y Quadrant Abertawe: SA1 3QW
Celf Gain
Golygfa breifat 4 – 5.30pm
Y sioe ar agor yn ddyddiol 11am – 5pm
21 Mai – Sul 28 Mai (Ar gau Dydd Sul)

Sioeau Llundain**

Copeland Gallery
www.copelandpark.com
Ffotograffiaeth*

Noson agoriadol:

9 Mehefin 6.30 – 10pm

Sioe ar agor yn ddyddiol tan:

12 Mehefin 10 am – 5 pm

New Designers**
www.newdesigners.com

Rhan 1:

29 Mehefin – 2 Gorffennaf
Crefftau Dylunio
Patrymau Arwyneb a Thecstilau

Rhan 2:
6 Gorffennaf – 9 Gorffennaf
Graffeg
Darlunio
Dylunio Cynnyrch a Dodrefn

Am fanylion pellach cysylltwch ag artanddesign@uwtsd.ac.uk